IKAT

Iedereen Kan Turnen. Hier worden, vanaf 6 jaar, individueel aangepaste trainingen gegeven aan de jeugd. Een ruime variatie van kinderen met een of andere functiebeperking, of nood aan speciale begeleiding, kan hier terecht.

Kleuters

Vanaf 3 jaar kunnen de kleuters in de 3 zalen terecht. De trainingen bestaan uit een ruim aanbod van bewegingservaring via een grote variatie in toestellen en materialen. Wanneer uw kleuter nog geen 3 jaar is kan hij/zij later tijdens het jaar nog steeds instappen zonder probleem.

Lager onderwijs

Basisgroepen toestellen

Jongens – Meisjes van het eerste tot zesde leerjaar. De groepen zijn verdeeld op basis van de graad in het lager onderwijs.
In deze groepen wordt recreatief geturnd op de klassieke toestellen, met tal van variaties. Het doel is om bewegingservaring op te doen en de vaardigheden in de turnsport te vergroten.

Extra training

De gymnasten van het lager onderwijs kunnen een tweede training per week volgen. Hier zijn jongens en meisjes gemengd maar er wordt nog steeds getraind op alle toestellen.

Een extra training is minstens in combinatie met een basisgroep toestellen van dezelfde leeftijdsgroep.
De gymnast schrijft zich dan in voor een groep in de week, bv. “Meisjes 5e leerjaar”, en dan kan deze daarbij ook nog de groep “Extra training J&M 5-6 lj” op zaterdag kiezen.

De extra training is optioneel en dient om zoveel mogelijk trainingsmomenten te kunnen aanbieden.

Jumpkids

Volledig nieuw vanaf komend seizoen zijn onze Jumpkids groepen voor gymnasten vanaf het 3e leerjaar. De groepen zijn verdeeld op basis van de graad in het lager onderwijs.

Hier wordt de nadruk gelegd op een meer tumbling gerichte opbouw en wordt er dus niet meer geturnd op toestellen zoals balk, rekstok, herenbrug… maar eerder op de tumblingbaan, trampolines en dergelijke.

Jumpkids is een groep die specifiek werkt als voorbereiding op Tumbling. Er gaat meer focus gelegd worden op lichaamsperceptie waarbij in hoofdzaak op grondoefeningen (rollen, handstand, radslag,  flik flak, kracht- en spierspanningsoefeningen die het lichaam verstevigen, consolidatie van bekken –romp,…) zal getraind worden. Hier komen dus minder toestellen aan bod, enkel de toestellen die nodig zijn om bepaalde bewegingen vloeiend te leren uitvoeren bij Tumbling.

Er moet altijd wel op leeftijd geturnd worden!

Middelbaar

Meisjes +12

recreatief turnen.

Meisjes +14

vanaf 14 jaar tot … jaar (geen leeftijdsgrens). In deze groep wordt geoefend op recreatief niveau. Toestellen, matoefeningen, sprongen, enz. komen aan bod.

Jongens + 12 jaar

De turntechnieken worden hier verder ontwikkeld, in afwachting van de zwaardere trainingen op latere leeftijd.

Jongens – meisjes + 16 jaar

In deze groep wordt er op de vaste toestellen geturnd. Het blijft recreatief, met zin voor ontspanning en showelementen.

Tumbling + 12 jaar / +16 jaar

In deze groep wordt op een meer recreatieve wijze geturnd op een beperkt aantal toestellen: de vloer, de minitrampoline en de dubbele trampoline.

Selectiegroepen

Voor de disciplines TTm, TTj en Tumbling zijn er groepen van verschillende niveau’s:

  • Recrea
    Meer uitdagende training voor recreatieve gymnasten en minstens één wedstrijd per seizoen.
  • Beloften
    De beloften is bedoeld om de gymnasten hun eerste ervaringen in het wedstrijdturnen op te doen.
  • Competitie
    De competitiegroepen nemen deel aan wedstrijden en trainen op een hoger niveau.

Gymptopia (was vroeger: Basis plus)

Deze gymnasten worden uit hun basis groep geselecteerd om een extra aantal uren te kunnen turnen. Hier wordt vooral de basis verder verfijnd zodat de doorstroom naar de eventuele competitiegroep vroeger mogelijk wordt.

TTm – Toestelturnen meisjes (vroeger AGD)

Turnen voor meisjes op balk, damesbrug, sprong en vloer.

TTj – Toestelturnen jongens (vroeger AGH)

Turnen voor jongens op herenbrug, rekstok, ringen, paard, sprong en vloer.

Tumbling

Een aaneenschakeling van sprongen op een 26 meter lange verende baan.